Serwis przeznaczony dla Partnerów GTX Poland

Zgłoś chęć współpracy

W celu nawiązania współpracy handlowej z GTX Poland wypełnij poniższy formularz. Po przesłaniu swoich danych nasz Przedstawiciel Handlowy skontaktuje się z Tobą. Przy adresie użyj danych rejestrowych.

    Administratorem danych osobowych jest GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4, 02-285 Warszawa. Ujawnione dane osobowe przetwarzane są przez GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie dla celów wskazanych powyżej. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celów, o których mowa powyżej. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana.